Terkini dari Ekonomi

Kedudukan pasaran negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung sebanyak 383 berbanding 237 dengan 395 kaunter tidak berubah, 972 tidak diniagakan dan 18 lain digantung.