Terkini dari Nasional

"Ini bukan sekadar memenuhi kuota. Kerajaan komited ke arah memastikan penyediaan perumahan yang mencukupi, selesa, berkualiti dan mampu dimiliki bagi meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat terutamanya kepada kumpulan sasaran B40 dan yang di bawah kumpulan sasaran B40. Unit-unit ini juga akan lebih selesa, lebih besar dan mesra rakyat,"